Ukoliko je osoba vodila više projekata, utoliko se može prijaviti samo za vođenje jednog od njih.
Podaci se koriste pri evaluaciji prijava. Pristup podacima ograničen je na članove predsjedništva udruge. Podaci su dani dobrovoljno. Informativni materijali koje finalisti dostavljaju koriste se isključivo u marketinške svrhe (promocija finalista na društvenim mrežama te u offline materijalima na svečanoj gala večeri).
=