Intervju sa Zlatkom Barilovićem: Razvoj studija koji će slijediti najnovije svjetske trendove u projektnom menadžmentu

Član predsjedništva Hrvatske udruge za upravljanje projektima Zlatko Barilović, koji je ujedno i naš član, dao je intervju vezano za 10. rođendan studija Projektnog menadžmenta:

Specijalistički diplomski stručni studij Projektni menadžment koji je pokrenulo Veleučilište Baltazar Zaprešić u suradnji s Institutom Ruđera Boškovića trenutačno je najbrojniji studij Veleučilišta, koji pohađa više od 400 studenata, a skoro 900 ih je već diplomirala, a ove je godine proslavio svoj deseti rođendan. Iako sve više obrazovnih institucija nudi različite oblike obrazovnih programa vezanih uz područje projektnoga menadžmenta, za sada je takva vrsta cjelovitoga studija još uvijek jedinstvena na području Hrvatske. Što ga čini toliko jedinstvenim upitali smo zamjenika voditelja specijalističkoga diplomskog stručnog studija Projektni menadžment Zlatka Barilovića, univ. spec. oec., v. pred., koji je i sam završio taj studij, i to kao student prve generacije.

Veleučilište Baltazar Zaprešić prva je obrazovna ustanova koja je u Hrvatskoj pokrenula takav studij. Koja je njegova posebnost i za što su sve educirani diplomanti Projektnoga menadžmenta?

U skladu s dopusnicom i studijskim programom Veleučilišta studenti specijalističkoga diplomskog stručnog studija Projektni menadžment osposobljavaju se za pripremu početka (project start-up) i vođenje projekta kojim poduzeća planiraju i izvode svoje operativne i razvojne projekte; pripremu i vođenje projekata u projektno usmjerenim poduzećima, od faze pripreme, izvođenja te faze obvezne garancije; sudjelovanje u pripremi i vođenju složenih znanstveno-istraživačkih projekata, pripremu i vođenje projekata u javnom sektoru; pripremu i vođenje projekata korištenja vanjskih fondova, posebno fondova EU-a, te organiziranje cjelovita rada u organizacijama u kojima će specijalisti djelovati. Posebnost toga studija jest u tome što ga podjednako upisuju studenti koji su svoje prethodno obrazovanje završili u vrlo različitim područjima, kao što su npr. ekonomija, pravo, građevinarstvo, IT, itd. Studij je završilo čak i nekoliko doktora znanosti koji su procijenili da im je uz njihovo temeljno područje obrazovanja velik nedostatak bilo upravo nepoznavanje područja projektnoga menadžmenta, a o kojemu znatno ovisi i učinkovitost njihovih znanstvenih projekata, posebno mogućnosti njihova financiranja.

Studenti Projektnoga menadžmenta imaju priliku steći i međunarodno priznati certifikat IPMA-e?

Tako je, dodatnu specifičnost studiju daje i dugogodišnja suradnja s Hrvatskom udrugom za upravljanje projektima (HUUP), najvećom strukovnom organizacijom za projektni menadžment u Hrvatskoj. Upravo je HUUP dio International Project Management Associationa (IPMA), najstarijega udruženja za projektni menadžment u svijetu, s više od 60 nacionalnih članica, i najvažniji dio suradnje svakako je ta dodatna usluga koju pružamo studentima tijekom studija, a to je mogućnost da uz diplomu prema posebno povoljnim uvjetima steknu i me- đunarodno priznate certifikate s područja projektnoga menadžmenta, u skladu s certifikacijskim sustavom IPMA-e.

Koliko je do sada naših projektnih menadžera steklo taj certifikat?

Od 2010., od kada provodimo certifikaciju na Veleučilištu, već je više od 200 studenata steklo certifikat IPMA-e, koji im pruža dodatnu konkurentsku prednost na globalnom tržištu rada, na što smo posebno ponosni. Osim certificiranja studenata, studij Projektnoga menadžmenta postao je i prvi studij u Hrvatskoj, ali i u široj regiji, s oznakom IPMA REG, koja potvrđuje usklađenost specijalističkoga diplomskog stručnog studija Projektni menadžment s IPMA-inim pravilima. Registracijski kod IPMA REG nalazi se na dopunskim ispravama o studiju (diploma supplement).

Osim certificiranja, suradnja s HUUP-om rezultirala je i brojnim drugim zajedničkim aktivnostima?

Tako je, svakako bih izdvojio suorganizaciju znanstveno-stručnih skupova s tematikom projektnoga menadžmenta održanih 2011. i 2014. u Zagrebu, a posebno je važna organizacija i 27. IPMA World Congressa održanog 2013. u Dubrovniku. Na kongresu je sudjelovalo više od 700 sudionika iz cijeloga svijeta. Tu su i razni projekti u kojima tijekom studija imaju priliku sudjelovati studenti Projektnoga menadžmenta, a u sklopu organizacije mladih projektnih menadžera pod nazivom Young Crew Croatia, koji djeluju u sklopu HUUP-a.

Dokaz odličnoga programa i rada svakako su i sjajni rezultati koje studenti Projektnoga menadžmenta kontinuirano postižu na raznim studentskim natjecanjima?

Da, posebno smo ponosni na činjenicu da naši studenti Projektnoga menadžmenta svoja teorijska i praktična znanja konstantno potvrđuju sudjelovanjem u različitim studentskim projektima i osvajaju visoke pozicije na raznim domaćim i međunarodnim natjecanjima. Tu bih izdvojio Case Study Competition, Global eCollaboration Competition, Business Plan Contest, Social Impact Award, Global Social Venture Competition, Hrvatska pamet Hrvatskoj, Project Management Championship, Project Management Awards itd. Kroz suradnju koju je naš Alumni klub Baltazar pokrenuo s udrugom Multitasking menadžera – poslovni klub, naši su studenti iskoristili priliku i povezali se s uglednim menadžerima iz Hrvatske kroz program mentoringa, na što ćemo ih sigurno poticati i u godinama koje slijede. I ove godine potaknut ćemo ih da se uključe u projekt Hrvatska pamet Hrvatskoj, u kojemu se mogu natjecati sa svojim projektima pripremljenima za vrijeme studija, u čemu ćemo im mi nastavnici biti najveća podrška. U planu je i nastavak uključivanja naših studenata u mnoge projekte u organizaciji Hrvatske udruge za upravljanje projektima i Young Crewa Croatia, a očekujemo i daljnje povećanje broja naših studenata koji će postati međunarodno certificirani projektni menadžeri prema IPMA-inu sustavu.

Zašto je projektni menadžment danas bitan?

Koliko je danas važna struka projektnoga menadžmenta i obrazovanje projektnih menadžera dovoljno govori podatak da se prema procjeni Svjetske banke čak 21 posto svjetskoga BDP-a na godinu ostvaruje investicijskim aktivnostima, odnosno projektima. Ako tim projektima dodamo one koji nemaju investicijski karakter, može se zaključiti da se gotovo trećina poslovne aktivnosti čovječanstva odnosi na rad na projektima. S druge pak strane, prema saznanjima iz nekih međunarodnih istraživanja, samo se otprilike trećina projekata izvede u okviru predvi- đenih troškova, predviđenoga vremena i s predvi- đenom kvalitetom rezultata. Jedan od razloga ne tako dobre uspješnosti projekata leži u činjenici što ljudi koji sudjeluju u izvođenju projekata često ne posjeduju kompetencije potrebne za uspješno upravljanje njima.

Kakva je potražnja za menadžerima ove vrste u Hrvatskoj?

Da projektni menadžment postaje sve više prepoznat i u Hrvatskoj, vidi se u podatcima nekih istraživanja koja otkrivaju da je potražnja za osposobljenim projektnim menadžerima značajno porasla, a prosječna je neto plaća znatno viša od prosječne plaće u Hrvatskoj. Zanimljiva je i činjenica da se projektni menadžeri traže u gotovo svim djelatnostima, kao što su npr. IT, telekomunikacije, financije, graditeljstvo, strojarstvo, brodogradnja, farmaceutska industrija itd. Ti podatci svakako govore u prilog činjenici da je projektni menadžment interdisciplinarno područje znanosti i da će perspektiva i uloga navedenoga zanimanja u budućnosti biti sve veća. Zato je ovaj studij odlična prilika za nastavak studiranja svim našim studentima preddiplomskih studija (Poslovanja i upravljanja – bez obzira na usmjerenje, a posebno novoga, IT studija) ali, naravno, i svima ostalima koji dolaze s bilo koje druge visokoobrazovne institucije. Zbog svega navedenoga jasno je da je već sada potražnja za ljudima na tržištu rada s visokorazvijenim projektnim kompetencijama sve veća, a postoji i trend daljnjega rasta u budućnosti.

Koji su planovi za budućnost i razvoj studija?

S obzirom na to da je u današnjem poslovnom svijetu potrebno konstantno pratiti razvoj svake struke, tako se i studij Projektni menadžment mora stalno prilagođavati ako želimo i dalje održati svoju konkurentnost na tržištu. Zbog toga našim studentima moramo nuditi program koji će biti usklađen s potrebama tržišta rada i slijediti najnovije svjetske trendove. Određene promjene unutar studijskoga programa već su napravljene, međutim, od iduće akademske godine planiramo uvesti i nekoliko novih kolegija koji bi se bavili najnovijim trendovima u području projektnoga menadžmenta, kao što su, npr., agilni projektni menadžment, ICT u multiprojektnom okruženju, upravljanje virtualnim projektnim timovima itd. Također planiramo dodatno vrednovati i izvannastavne uspjehe naših studenata s različitih projekata i studentskih natjecanja kako bismo ih dodatno motivirali na što veći angažman tijekom studija, što je od posebne važnosti za naše redovite studente. Uz sve prije navedeno, planira se i pokretanje specijalističke prakse u suradnji s nekim od vodećih stručnjaka i njihovih organizacija s područja projektnoga menadžmenta na području Republike Hrvatske, pa i šire.

 

Zlatko Barilović, univ. spec. oec., viši predavač, IPMA-in certificirani projektni menadžer (CPM):

Nakon završenoga preddiplomskog studija Poslovanje i upravljanje diplomirao je na specijalističkom diplomskom stručnom studiju Projektni menadžment na Veleučilištu Baltazar Zaprešić, nakon čega je završio poslijediplomski specijalistički studij Marketing na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Trenutno je polaznik doktorskoga studija Menadžment na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Član je International Project Management Associationa (IPMA) te je član predsjedništva Hrvatske udruge za upravljanje projektima (HUUP). Na Veleučilištu Baltazar Zaprešić predaje Osnove menadžmenta, Projektni menadžment 1, Projektni menadžment 2 i Planiranje i pokretanje projekta – praktikum. Na istom Veleučilištu trenutno je i zamjenik voditelja studija Projektni menadžment. Autor je više od 25 znanstvenih i struč- nih radova te voditelj nekoliko razvojnih projekata Veleučilišta Baltazar Zaprešić. Autor je jedne i urednik četiriju knjiga s područ- ja menadžmenta i projektnoga menadžmenta. Za više informacija o studiju obratite mu se na zlatko.barilovic@bak. hr ili ga potražite na LinkedInu.

Ostale vijesti Veleučilišta Baltazar pročitajte ovdje: http://www.bak.hr/wp-content/uploads/2016/07/BAK-web.pdf

Leave a comment