Natječaj za izbor članova predsjedništva Young Crew Croatia

Predsjedništvo je glavno tijelo Young Crew Croatia i brine se za svakodnevni rad i rast YCC-a. Članovi predsjedništva su podjeljeni po sektorima i projektima kojima upravljaju (Financije, Članstvo, IT, Marketing…). Neke od dužnosti su im:  imenovanje voditelja projekata, povezivanje s Young Crewovima drugih zemalja, osiguravanje financijskih sredstava, kontakt s partnerima, donošenje strategija te  njihovo provođenje i nadzor.

Ukupno se bira pet članova predsjedništva na period od dvije godine.

Nužni uvjeti kandidata:

  • starost od 21 do 35 godina

Kao dokaz kandidat/kandidatkinja prilaže kopiju identifikacijskog dokumenta (osobna iskaznica ili putovnica).

  • aktivno znanje engleskog jezika

Kao dokaz kandidat/kandidatkinja prilaže kopiju završenog kolegija/tečaja iz engleskog jezika.

  • aktivno sudjelovanje u YCC u protekloj  godini

Ukoliko je kandidat/kandidatkinja bio/bila voditelj projekta u organizaciji YCC-a, potrebno je u nekoliko rečenica opisati projekt i njegove rezultate. Ukoliko je kandidat/kandidatkinja bio/bila član projektnog tima potrebno je opisu priložiti i preporuku voditelja projekta (potpisanu).

  • visoka motiviranost za rad u YCC

Kandidat je dužan/dužna priložiti motivacijsko pismo, te ukoliko je već bio/bila član Predsjedništva, navesti čime je doprinio/doprinijela Udruzi u posljednjem/posljednjim mandatu/mandatima.

 Dodatni uvjeti:

  • certifikat iz upravljanja projektima prema IPMA ICB standardu

Kao dokaz kandidat/kandidatkinja prilaže kopiju certifikata.

  • završen studij/tečaj/radionica koji u svojem programu sadrži predmete iz upravljanja projektima

Kao dokaz kandidat/kandidatkinja prilaže kopiju indeksa iz kojeg je vidljivo da je tijekom svog školovanja slušao/slušala predmete iz upravljanja projektima.Kao dokaz kandidat/kandidatkinja prilaže kopije certifikata, zahvalnica i /ili potvrda o sudjelovanju na edukaciji iz upravljanja projektima.

  • aktivno sudjelovanje kao edukator iz upravljanja projektima

Kao dokaz kandidat/kandidatkinja prilaže dokaze da obavlja edukaciju iz upravljanja projektima.

  • aktivan rad u praksi u području upravljanja projektima

Kao dokaz kandidat/kandidatkinja prilaže preporuku voditelja projekta/voditelja odjela/direktora.

Kandidati uz sve navedeno trebaju poslati svoj životopis s popisom priloga gore navedenih dokumenata. Nepotpune prijave neće se uzimati u obzir.
Pozivamo sve zainteresirane koji smatraju da mogu ispuniti tražena očekivanja te su spremni na volonterski rad u svrhu stjecanja kompetencija i iskustva da dostave tražene dokumente do 20.10.2016. na e-mail adresu info@youngcrew.hr.