Osnove PM: Priprema projekta

Projektno orijentirane kompanije su fleksibilne organizacije (promjenjive strukture) koje koriste projekte da bi izvršile poslovne procese i ostvarila strateške ciljeve. Kako svaki projekt ima svoju svrhu i ciljeve bitno je navesti razlike između ta dva pojma. Svrha se odnosi na rješenje problema, ostvarenje ideje ili zadovoljenje potreba (npr. vrtić za djecu) dok se ciljevi odnose na promjenu stanja i često se očituju poslovnim ili financijskim rezultatima (npr. ostvarena dobit, novi poslovni partneri).

Često su projekti složeni pothvati te ih treba raspodijeliti na faze, a klasična podjela bila bi: koncipiranje (od ideje do pismenog oblika projektnog zadatka), definiranje (izrada i nabava dokumentacije npr. nacrti te naposljetku dozvole), izvršenje (provedba projekta, isporuka klijentu), korištenje (određene garancije), a minimalna podjela bila bi na pripremu i izvršenje. Vrlo je bitno shvatiti da se promjenom faze mijenja mogućnost utjecaja na projekt i način upravljanja (u pravilu se ta mogućnost smanjuje i povećava se trošak intervencije u projekt).

Navedene stavke bitan su dio upravljanja projektima te su nezaobilazan dio svakog ozbiljnog i uspješnog projekta.

Evo i primjer 🙂

Građevinska kompanija gradi stambeno poslovni objekt za prodaju nepoznatim kupcima te ima ulogu i investitora i izvođača na tom projektu. Svrhu projekta odredili su prilikom kreiranja strategije (stanovi za viši srednji sloj i prostori za mala poduzeća) te su odabrali voditelja projekta i projektni tim. Voditelj projekta razvija ciljeve projekta (kvaliteta prostora, očekivani troškovi i dobit), te ga dijeli na 4 faze jer su one primjenjive za građevinski projekt; koncipiranje (veličina i izgled objekta), definiranje (idejni i glavni projekt), izvršenje (određivanje resursa i radnih zadataka) te korištenje (2 godine garancije za građevinu). Takvo upravljanje i planiranje projekta osigurat će razvoj kompanije i pridonijeti uspješnom ostvarenju ciljeva i završetku projekta, a otvorit će i mogućnost kreiranja novih projekata.

Leave a comment