Natječaj za izbor članova predsjedništva Young Crew Croatia 2022

Predsjedništvo je glavno tijelo Young Crew Croatia i brine se za svakodnevni rad i rast YCC-a. Članovi predsjedništva su podijeljeni po sektorima i projektima kojima upravljaju (Financije, Članstvo, IT, Marketing…). Neke od dužnosti su im: imenovanje voditelja projekata, povezivanje s Young Crewovima drugih zemalja, osiguravanje financijskih sredstava, kontakt s partnerima, donošenje strategija te provođenje i nadzor projekata.

Ukupno se bira pet članova predsjedništva na period od dvije godine.

Nužni uvjeti kandidata:

 • starost od 21 do 35 godina
  • Kao dokaz kandidat/kandidatkinja prilaže kopiju identifikacijskog dokumenta (osobna iskaznica ili putovnica).
 • aktivno znanje engleskog jezika
 • aktivno sudjelovanje u YCC u protekloj  godini
  • Ukoliko je kandidat/kandidatkinja bio/bila voditelj projekta u organizaciji YCC-a, utoliko je potrebno u nekoliko rečenica opisati projekt i njegove rezultate. Ukoliko je kandidat/kandidatkinja bio/bila član projektnog tima, utoliko je potrebno opisu priložiti i preporuku voditelja projekta (potpisanu).
 • visoka motiviranost za rad u YCC
  • Kandidat je dužan/dužna priložiti motivacijsko pismo te ukoliko je već bio/bila član Predsjedništva, navesti čime je doprinio/doprinijela Udruzi u posljednjem/posljednjim mandatu/mandatima.

 Dodatni uvjeti:

 • certifikat iz upravljanja projektima prema IPMA ICB standardu
  • Kao dokaz kandidat/kandidatkinja prilaže kopiju certifikata.
 • završen studij/tečaj/radionica koji u svojem programu sadrži predmete iz upravljanja projektima
  • Kao dokaz kandidat/kandidatkinja prilaže kopiju indeksa iz kojeg je vidljivo da je tijekom svog školovanja slušao/slušala predmete iz upravljanja projektima. Kao dokaz kandidat/kandidatkinja prilaže kopije certifikata, zahvalnica i /ili potvrda o sudjelovanju na edukaciji iz upravljanja projektima.
 • aktivno sudjelovanje kao edukator iz područja upravljanja projektima
  • Kao dokaz kandidat/kandidatkinja prilaže dokaze da obavlja edukaciju iz upravljanja projektima.
 • aktivan rad u praksi u području upravljanja projektima
  • Kao dokaz kandidat/kandidatkinja prilaže preporuku voditelja projekta/voditelja odjela/direktora.

Kandidati uz sve navedeno trebaju poslati svoj životopis s popisom priloga gore navedenih dokumenata te ispuniti formu za korištenje osobnih podataka na linku. Nepotpune prijave neće se uzimati u obzir.

Kandidati koji su bili članovi prethodnog Predsjedništva trebaju dostaviti motivacijsko pismo i listu doprinosa Udruzi za vrijeme trajanja mandata.

Pozivamo sve zainteresirane koji smatraju da mogu ispuniti tražena očekivanja te su spremni na volonterski rad u svrhu stjecanja kompetencija i iskustva da dostave tražene dokumente do 1.2.2022. do 23:59h na e-mail adresu info@youngcrew.hr.