Poziv na otvorenu radionicu u organizaciji Hrvatske udruge za upravljanje projektima (koordinacijski centar Rijeka) i Young Crew Croatia

mjesto RiHuub

 adresa Ivana Grohovca 1/A, 51000 Rijeka

datum 6.4.2019.g. subota

početak 10,00 sati

 PROVEDBA INFRASTRUKTURNIH EU PROJEKATA

Primjer iz prakse: Infrastrukturni projekti provedeni na Sveučilištu u Rijeci

Sveučilište u Rijeci je prema podatcima analitike Udruge gradova RH jedno od najuspješnijih ustanova korisnica državnog proračuna u povlačenju sredstava iz fondova EU u razdoblju od 2010. do 2018. godine (1. u Primorsko-goranskoj županiji, a 6. na razini države).

Najveći udio navedenih sredstava čine infrastrukturni projekti provedeni na Sveučilištu u posljednjih 5 godina. Na primjeru nekoliko takvih projekata opisat će se iskustvo vođenja infrastrukturnih projekata financiranih kroz EU fondove na javnoj istituciji kao što je Sveučilište u Rijeci te izazovi s kojima se institucija susrela pri provedbi istih, kao i naučene lekcije.

Očekivano trajanje: 10:00-12:00h

Predavanje je besplatno za sve zainteresirane

Prijava preko linka:  https://docs.google.com/forms/d/1N_piDi6cMSI_Yx4-v3prOu8RJoSA9b-JziHiTsGoq-o/edit

CV PREDAVAČICE:

Maja Skočanić, mag. oec. posjeduje višegodišnje iskustvo u pripremi i provedbi EU projekata.  Dvije godine radila je u Zakladi Sveučilišta u Rijeci kao koordinatorica za natječaje i projekte, a posljednjih 7 godina zaposlena je u Centru za EU projekte Sveučilišta u Rijeci gdje intenzivno radi na pripremi i provedbi infrastrukturnih projekata Sveučilišta financiranih kroz Europski fond za regionalni razvoj. Među njima se posebice ističu projekti „Razvoj istraživačke infrastrukture na Kampusu Sveučilišta u Rijeci“ te „Studentski smještaj na Kampusu Sveučilišta u Rijeci, 1. faza“, vrijedni preko 350 milijuna kuna, čiji je bila project manager. Sudjelovala je u provedbi i brojnih drugih projekata Sveučilišta financiranih kroz različite izvore financiranja EU. Paralelno sa zaposlenjem, bila je aktivna i u neprofitnom sektoru kroz angažman u dvije udruge. Održala je brojne edukacije na temu pripreme projektnih prijedloga i provedbe EU projekata.

Bila je finalistica natjecanja Project Management Awards 2017. g. u kategoriji Najboljeg mladog voditelja projekta, za investicijski projekt “Studentski smještaj na Kampusu Sveučilišta u Rijeci, 1. faza”.