Poziv na otvorenu radionicu u organizaciji Visoke poslovne škole Par

POZIV NA OTVORENU RADIONICU U ORGANIZACIJI VISOKE POSLOVNE ŠKOLE PAR, HRVATSKE UDRUGE ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA (KOORDINACIJSKI CENTAR RIJEKA) I YOUNG CREW CROATIA

Visoka poslovna škola PAR

Trg Riječke rezolucije 4, Rijeka

subota, 17. 2. 2018. s početkom u 10,30 sati (dvorana Aula)

DELEGIRANJE U PROJEKTNIM TIMOVIMA

Učinkovito delegiranje je izazovno budući da je potrebno riješiti ravnotežu između previše i premalo delegiranja, odnosno ravnotežu između prevelike i preslabe kontrole. Delegiranje nije samo precizno i jasno davanje zadataka te praćenje napretka, već se delegiranje može koristiti kao razvojni alat te za podizanje motivacije članova tima. Na prvi pogled delegiranje izgleda vrlo jednostavno: samo kažemo ljudima što trebaju učiniti i onda ih pustimo da to i učine. No, delegiranje je i više od toga (..)

  • Cilj radionice:

Pružiti polaznicima uvide u koristi od delegiranja, kao i osvijestiti im vlastiti odnos, te mogućnosti unapređenja osobne vještine delegiranja – jedne od ključnih menadžerskih vještina.

  • Kome je radionica namijenjena?

Članovima uprava, vlasnicima i direktorima poduzeća, menadžerima svih razina, voditeljima projektnih timova, voditeljima i zaposlenicima funkcije upravljanja ljudskim potencijalima, te svima onima koje ova tema zanima.

  • Sadržaj radionice:
  • Svrha i koristi od delegiranja
  • Zašto se ne delegira
  • Smjernice za uspješno delegiranje
  • Kada je delegiranje potrebno?
  • Što treba, a što ne delegirati?
  •  Kako delegirati?
  • Zaključak

Nakon ove radionice, polaznici će:

✔ Znati što je delegiranje i koje su koristi od delegiranja
✔ Imati informacije o razlozima zbog kojih menadžeri ne delegiraju
✔ Osvijestiti vlastiti odnos prema delegiranju i razloge eventualnog otpora prema  delegiranju
✔ Uvidjeti o čemu sve treba voditi računa da bi delegiranje bilo uspješno
✔ Osvijestiti aktivnosti koje će poduzeti za poboljšanje vlastite vještine delegiranja.

⌚ Očekivano trajanje: 10:30-13:00h

Predavanje je besplatno za sve zainteresirane uz obaveznu prethodnu prijavu preko sljedećeg linka

CV PREDAVAČICE:

Mr.sc. Marija Kalinić, direktorica je i vlasnica tvrtke za savjetovanje EPPUR SI MUOVE (www.esm.hr), sa sjedištem u Zagrebu, specijalizirane za poslovne edukacije, razvoj i implementaciju sustava upravljanja ljudskim potencijalima, te razvoj potencijala pojedinaca i timova. Od ukupno 30 godina radnog iskustva, na različitim radnim mjestima, posebno ističe rad u području razvoja ljudskih potencijala, kojim se godinama bavi.

Zadnjih nekoliko godina, kroz aktivnosti vlastite tvrtke, stekla je bogato i raznoliko iskustvo u kreiranju i izvođenju razvojno edukacijskih programa za zaposlenike svih hijerarhijskih razina u tvrtkama različitih djelatnosti, na čitavom području Republike Hrvatske.

Osim toga, radeći godinama na poziciji direktorice Sektora za upravljanje ljudskim potencijalima, bila je zadužena za razvoj I implementaciju svih sustava za upravljanje ljudskim potencijalima, kao i za interni trening centar s grupom internih trenera i mentora, čijim radom i razvojem je također rukovodila.

Marija Kalinić diplomirala je na Pravnom fakultetu – Studiju za socijalni rad u Zagrebu, a magistrirala na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Pored navedene fakultetske naobrazbe, svoj osobni i profesionalni razvoj kontinuirano je nadograđivala kroz treninge i edukacije iz različitih područja, a naročito iz područja primjenjene psihologije, čije spoznaje koristi u svom radu.

Posebno ističe edukacije iz Realitetne terapije, Points of You – vrlo kreativnih alata za podršku procesima osobnog i organizacijskog razvoja, NLP-a NeuroLingvističkog Programiranja, te INSPIRE – Happiness at work – upitnika za procjenu radnih i motivacijskih crta zaposlenika, te rukovodnih kompetencija. Također, članica je Upravnog vijeća Udruge

U4HR – Udruge za upravljanje, umrežavanje, učenje i unaprjeđivanje ljudskih potencijala u Hrvatskoj (www.u4hr.hr), te predavačica kolegija Upravljanje ljudskim potencijalima na Visokoj poslovnoj školi PAR Rijeka i kolegija Organizacijsko ponašanje na Visokom učilištu EFFECTUS – visokoj školi za financije i pravo Zagreb.

Leave a comment