Osnove PM: Hijerarhijska raščlamba rada (WBS)

WBS je grafički prikaz projekta putem komponenti u razvijenim i povezanim razinama od produkta do detalja koji su potrebni za provođenje efikasnog planiranja i kontrole. Jednostavnije rečeno njime hijerarhijski raščlanjujemo projekt na manje elemente koji zajedno iskazuju ukupni sadržaj (opseg) projekta. Glavni zadatak WBS-a je da definiramo projekt do dijelova koji se mogu pojedinačno organizirati, planirati i dodijeliti odgovornim osobama ili timovima za izvršenje.

Sastavnice WBS-a su: struktura (grafički izgled), metoda podjele (nekoliko mogućih metoda), razina detaljnosti i broj razina WBS podjela (najčešće tri razine). Iako ima dosta metoda podjele mi ćemo ovdje napomenuti dvije najpoznatije: produktna podjela i procesna podjela.

Ne postoji jedan univerzalni način izrade WBS-a, to nije stvar znanosti već kulture kompanije ili voditelja projekta koji trebaju reći kako će izvoditi zadani projekt.

buildinghrv

Evo i primjera 🙂

Za primjer uzimamo građevinski projekt stambene zgrade gdje je za potrebe upravljanja projektom najprikladnije uzeti procesnu podjelu. Radi preglednosti i organizacijske pragmatičnosti razdijelit ćemo na tri razine gdje će zadnja razina biti isporuka. Tako organiziran WBS predstavlja voditelja projekta koji je sadržaj razložio na manje isporuke te će njih delegirati određenim timovima, a to će mu osigurati preglednost i mogućnost praćenja i kontrole izvršenja. Linija 1.1 izostavljena je radi lakšeg prikaza WBS strukture.

projecthrv