Osnove PM: Projektni rizici

Rizik i neizvjesnost su potencijalna opasnost za neuspjeh projekta, a rizik može utjecati na produktivnost, vrijeme, kvalitetu i troškove u projektu. Baš iz tog razloga često se osim upravljanja vremenom, troškovima i kvalitetom u projektu govori i o sustavnom upravljanju rizicima kao neophodnom elementu upravljanja projektom. Rizik je izloženost mogućnosti novčanog gubitka, fizičke štete ili odgode kao posljedice poduzimanja određenog smjera akcija. Rizikom je potrebno upravljati zbog činjenice da djeluje u svim fazama projekta te može promijeniti očekivane rezultate projekta (mogu biti lošiji nego što je planirano). Često se opisuje sa 2 elementa koja se moraju poklopiti u isto vrijeme da bi rizik bio ostvaren; Vjerojatnost (da će se dogoditi) i Posljedice (kakve su negativne posljedice od događaja).

Voditelj projekta i njegov tim trebali bi upravljanje rizikom podijeliti na barem 3 osnovne faze: identifikacija izvora rizika, analiza rizika i odgovor riziku. Iako rizik postoji u svim fazama projekta, najkorisnije su što ranije analize jer su tada mogućnosti djelovanja povoljnije.

Evo primjera. 🙂

Primjer projekta odlaganja nuklearnog otpada u Yucca planini u SAD-u kojeg je 1987. pokrenula tadašnja vlada na čelu s Bushem starijim možda je i najbolji primjer lošeg upravljanja rizicima baš iz razloga što su se izvori rizika identificirali dovoljno rano. Najveći rizik bio je protivljenje i prosvjedi stanovnika savezne države Nevade iz razloga što je projekt pokrenut odobrenjem kongresa bez pristanka stanovnika koji se nalaze u blizini lokacije projekta. Iako su znali da postoji vjerojatnost otpora domaćeg stanovništva, bili su uvjereni da će posljedice tog otpora biti minimalne (loša analiza rizika) te da će svojom političkom moći dovesti projekt do kraja. Ono što nisu uzeli u obzir prilikom davanja lažnih podataka o sigurnosti takvog projekta je vjerojatnost da javnost za to sazna (što se i dogodilo) kao i moguće posljedice toga. Rezultat takvog upravljanja rizicima je bio takav da je tek 2009. skoro 20 godina nakon uz velike otpore javnosti i skoro nikakve stvarne dobrobiti projekt izvršen. Potrošeno je preko 13 milijardi dolara odnosno višestruko je premašen budžet, a projekt je proglašen katastrofalan. Ostvarenje rizika može imati pogubne posljedice na projekt i zato je upravljanje rizicima jedan od najvažnijih elemenata upravljanja projektom.